ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด นำโดยคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล พร้อมทั้งตัวแทนพนักงานบริษัท . นำอาหารที่รังสรรค์เมนูชั้นเยี่ยม จากเชฟอาหารอีสานรสเลิศ ,ขนม มอบให้กับเด็กๆ และบุคลากรที่ดูแลเด็กๆ ทุกๆท่าน ณ. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆ และบุคลากรทุกท่าน . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนคณะผู้บริหาร และบุคลากร ณ.วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 .
ตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานทั้งหมด ในกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบเงินและน้ำดื่ม SIAM LEKTHAI สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนบ้านบะขาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ให้กับประธานชุมชน เพื่อนำไปใช้เนื่องในกิจกรรมปีใหม่ประจำปี 2565 และทำบุญต้อนรับปีใหม่ 2565
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสถานประกอบกิจการ ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ณ.โรงแรมเจริญธานี เพื่อร่วมกันรณรงค์ ต่อต้าน ปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ และเพื่อนำคนดีคืนกลับสู่สังคม.
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้พาตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมณฑปเจดีย์ พระมงคลพรหมสาร (หลวงปู่พรหม) ณ.วัดเขื่อนอุบลรัตน์ วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้ร่วมสมทบเพื่อทำบุญสร้างมณฑปเจดีย์ เป็นจำนวน ๒๒,๒๒๒.๒๒ บาท ( สองหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบสองสตางค์ ) ด้วยอานิสงส์ในการร่วมทำบุญในครั้งนี้ ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ขอผลบุญที่ได้ร่วมกุศลในกาลครั้งนี้ จงแผ่ไพศาล ไปยังครอบครัวของทุกๆท่าน ให้มีสุขภาพ จิตใจ ร่างกายที่แข็งแรง เงินทองหลั่งไหลมาไม่ขาดสาย กิจการเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาด้วยเทอญ.
กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง จ.ขอนแก่น ได้ให้เกียรติ เข้ามาอบรม ให้ความรู้กับพนักงานทุกคนในสถานประกอบการ เกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติด รวมทั้งโทษ ผลกระทบจากการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด . เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ ถึงโทษภัยของยาเสพติดทุกชนิด และกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ยังคงยึดมั่นที่จะเป็นสถานประกอบการที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประการ พร้อมทั้งกวดขัน สอดส่อง ดูแลพนักงาน ให้ปฏิบัติตามหลักการใช้แรงงานที่ดี รวมทั้งเป็นสถานประกอบการสีขาว ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด . และขอขอบคุณคณะวิทยากรทุกๆท่าน ผู้บริหารบริษัท พนักงาน ที่ร่วมกันจัดการสัมมนา อบรมครั้งนี้ขึ้น และผ่านไปได้ด้วยดี.เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะเป็นองค์กรที่ดี สมกับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ด้วยดีเสมอมา. สุดท้ายคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน.
วันศุกร์ที่ 19 พ.ย.2564 ณ.วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ( ถ้ำผาเจาะ) อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น . คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และตัวแทนพนักงานในเครือกลุ่มบริษัททุกท่าน . ได้ร่วมต่อยอด ทำบุญถวายทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 .เพื่อสนับสนุนงานจัดภูมิทัศน์ องค์พระพุทธไสยาสน์ ใต้สะพานหินธรรมชาติ 140 ล้านปี.โดยมีบุคคลสำคัญในพื้นที่,ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ,คณะชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ถวายเงิน ปัจจัย สิ่งของต่างๆ แก่คณะสงฆ์. ขออานิสงค์ผลบุญที่ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ ให้ดลบันดาลให้ลูกค้า ,พนักงาน,ครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพกายและใจ ความมั่งมีศรีสุข สงบสุข รุ่งเรือง ก้าวหน้า ความเป็นศิริมงคล แด่ลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวของทุกท่าน จงมีเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงในเมตตาจิต ของสาธุชนทุกท่าน ที่ร่วมกันทำบุญทอดถวายกฐินในครั้งนี้ด้วยเทอญ.
วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย.2564 ณ วัดป่าชลประธานศรัทธาราม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น . คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และตัวแทนพนักงานในเครือกลุ่มบริษัททุกท่าน . ได้ร่วมต่อยอด ทำบุญถวายทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 .โดยได้รับเมตตาจิตจากพระปลัดสุทธินนท์ วิสุทโธ เจ้าอาวาสวัดป่าชลประทานศรัทธาราม และคณะชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ถวายเงิน ปัจจัย สิ่งของต่างๆ แก่คณะสงฆ์. ขออานิสงค์ผลบุญที่ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ ให้ดลบันดาลให้ลูกค้า ,พนักงาน,ครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพกายและใจ ความมั่งมีศรีสุข สงบสุข รุ่งเรือง ก้าวหน้า ความเป็นศิริมงคล แด่ลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวของทุกท่าน จงมีเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงในเมตตาจิต ของสาธุชนทุกท่าน ที่ร่วมกันทำบุญทอดถวายกฐินในครั้งนี้ด้วยเทอญ.
วันพุธที่ 17 พ.ย.2564 ณ วัดพัฒนาราม ต.ดอนดั่ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น . คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และพนักงานในเครือทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี . โดยได้รับเมตตาจิตจาก พระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด พระวิสุทธิบุญญาคม เจ้าอาวาสวัดทินกรนิมิตร จังหวัดนนทบุรี และพระมหาอุดร ธมมปญโน และคณะครู ,นักเรียน ,ชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ที่มีจิตศรัทธา ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ถวายเงิน ปัจจัย สิ่งของต่างๆ แก่คณะสงฆ์ และทั้งนี้คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ได้มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่จำนวน 90 ทุน และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนในคราวเดียวกัน. ขออานิสงค์ผลบุญที่ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ ให้ดลบันดาลให้ลูกค้า ,พนักงาน,ครอบครัว จงมีแต่ความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพกายและใจ ความมั่งมีศรีสุข สงบสุข รุ่งเรือง ก้าวหน้า ความเป็นศิริมงคล แด่ลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวของทุกท่าน จงมีเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงในเมตตาจิต ของสาธุชนทุกท่าน ที่ร่วมกันทำบุญทอดถวายกฐินในครั้งนี้ด้วยเทอญ.
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 . คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในยามที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากวิกฤติ Covid-19 เพื่อส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น . “ ร่วมแบ่งปันโลหิต ช่วยต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ “
วันอาทิตย์ วันหยุดพักผ่อน "สยามเหล็กไทย (ทริปเล็ก) เปิดทริป ชวนกันออกทัวร์ ย้อนรอยวัฒนธรรม เมืองเก่า ย้อนชมความรุ่งเรืองของเมืองอยุธยาในอดีต ชมอุทธยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเยี่ยมชมแหล่งรวมวัฒนธรรมโบราณ . พร้อมทั้งตะลอนทัวร์ ,ชวนกันแวะทานอาหารอุดหนุนร้านค้าในท้องถิ่น เพื่อช่วยสนับสนุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ . และรับประทานอาหารมื้อเย็น ณ.เรือนจรุง ท้องทุ่งบางปะอิน ร้านอาหารไทย รสชาติอร่อย ที่เจ้าของเรือนพร้อมต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน เพื่อชิมอาหารไทย ฝีมือและรสชาติจัดจ้านในย่านบางปะอิน เสน่ห์ปลายจวักของแม่ครัวรุ่นเก๋าที่สืบทอดฝีมือการปรุงอาหารไทยภาคกลางจากรุ่นสู่รุ่น . บนเรือนรับรองทรงไทยโบราณ กับตำนานการจองคิวกันข้ามปี จองปีนี้อาจจะได้ทานกันอีกทีปีหน้า อิ่มท้อง พักพุง เดินชมวิวท้องทุ่งบางปะอิน ที่แลไปคราวนี้ จะเห็นน้ำเต็มท้องทุ่งนา อย่างไร "สยามเหล็กไทย"ยังคงท่องเที่ยวแบบ New Normal ตามนโยบายคลายล็อกของภาครัฐ เผื่อผ่อนปรน ผ่อนคลาย จากสถานการณ์ Covid 19. แต่ยังคงความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามมาตรการทางสาธารณสุข. ทริปเปิดตัวสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมตัว รวมใจ ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยจาก Covid19. แล้วพบกันในทริปต่อๆไปนะครับ.
กราบขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท่าน ที่ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทของเรา นี่คือภาพลูกค้าส่วนหนึ่งที่ไว้วางใจ และสนับสนุนแผ่นหลังคาเมทัลชีท หลังคาพียูโฟม และได้รับเสื้อยืดสมนาคุณ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจในผลิตภัณฑ์ของเรา. พบกับกิจกรรมสุด Exclusive ในกิจกรรมในครั้งต่อๆไปนะครับ ขอบพระคุณลูกค้าจากหัวใจ ที่ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในสินค้าของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ด้วยดีเสมอมาครับ. " สยามเหล็กไทย งานดี ไม่มีสะดุด "
ตัวแทนผู้บริหารและตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ สถานประกอบกิจการที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี” (Good Labour Practices : GLP ) ประจำปี 2564 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ขอนแก่น . ในนามตัวแทนบริษัท ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนการบริหารแรงงาน” จำนวนทั้ง 23  องค์กร พร้อมทั้งถ่ายภาพร่วมกันกับคณะเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไว้เป็นที่ระลึกครับ.
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า นำอาหารน้ำดื่มสมุนไพร 222 ขวด และน้ำดื่มจำนวน 22 แพ็ค พร้อมทั้งอาหารกลางวัน จำนวน 222 กล่อง ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่นอีกครั้ง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ดูแลผู้ป่วย Covid-19 . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ.
กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้สนับสนุนข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับบุคลากรการแพทย์ ที่เป็นแนวหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid 19 ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการขอบคุณ และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มอบ ณ.ศูนย์การประชุมนานาชาติจังหวัดขอนแก่น ( KICE ) เช้าวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2564 .
วันที่ 16-20 กันยายน 2564 พนักงานของกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้เดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม 2 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นครบทุกคนเป็นที่เรียบร้อย . ทั้งนี้ขอขอบคุณเทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณ จ.ขอนแก่น ,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ,โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ,คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,โรงพยาบาลขอนแก่น ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ,โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ,ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ , ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น , ศูนย์ประชุมแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) ,เครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่นที่ร่วมกันในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นของเราด้วยครับ.
วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนตัวแทนผู้บริหาร,ตัวแทนพนักงานลูกค้า,คู่ค้า นำอาหารจากร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดขอนแก่น ,ขนมปัง,ขนมเทียน ,น้ำดื่มสมุนไพร,น้ำดื่มผสมวิตามิน ส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ครั้งที่ 2. เพื่อส่งกำลัง แรงใจ ให้ทีมแพทย์และบุคลากรด่านหน้าทุกท่าน . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยครับ.
สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอวยพร คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ เค้กอวยพรวันเกิด พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต ให้คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และในโอกาสนี้ คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ ได้กล่าวให้คำอวยพร ให้กับตัวแทนพนักงานทุกคน มีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงานทุกๆคน . สำหรับกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะเข้าร่วมอวยพรคุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความรัก เคารพ ที่คุณพ่อธวัชชัย ดินประเสริฐสัตย์ ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถ อันส่งผลเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัดด้วยดีเสมอมาครับ .
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 9.00 น. พนักงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ทยอยกันมาเข้ารับการฉีดวัคซีนตามโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีจำนวนพนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันนี้จำนวนทั้งสิ้น 49 ราย ณ ห้องประชุมและจัดแสดงชั้น 5 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่าจ.ขอนแก่น . โดยได้รับการอำนวยความสะดวกและฉีดวัคซีนดูแลให้บริการ ให้กับประชาชนทุกคน ด้วยทีมแพทย์และบุคลากรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น และทีมงานของเทศบาล จ.ขอนแก่น. ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ขอกราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเป็นอย่างสูง มา ณ.ที่นี้ด้วยครับ. # ขอนแก่นฉีดแล้วเด้อ # สยามเหล็กไทยฉีดแล้วเด้อ # รับวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่
วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า นำน้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น เพิ่มเติม เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย Covid -19 และสนับสนุนการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ.
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตัวแทนของพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอวยพร พร้อมทั้งมอบกระเช้าผลไม้ พวงมาลัย พร้อมทั้งกล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทฯ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และในโอกาสนี้ คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล ได้กล่าวคำอวยพร ให้กับตัวแทนพนักงานทุกคน มีแต่สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงานทุกๆคน . สำหรับกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตในครั้งนี้ พนักงานทุกคนมีความยินดีที่จะเข้าร่วมอวยพรคุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความรัก เคารพ ที่คุณแม่ดรุณี วรเดชมงคล ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความรู้ ความสามารถอันส่งผลเกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัดด้วยดีเสมอมา .
ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564 พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชุมชน บ้านบะขาม เพื่อใช้เป็นทุนในการจัดหาวัตถุดิบมาต้มน้ำสมุนไพร เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านบะขาม และแจกจ่ายพื้นที่ใกล้เคียง. และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับประธานชุมชนบ้านบะขาม และคณะทำงานทุกๆท่าน ด้วยครับ.
วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า นำของอุปโภคส่งมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น เพิ่มเติม เพื่อให้ใช้ดูแลผู้ป่วย Covid -19 และสนับสนุนการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นครับ.
ตัวแทนกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ตลอดจนลูกค้า พนักงาน คู่ค้า นำของอุปโภคส่งมอบของใช้ที่จำเป็น ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้า ณ.โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1.มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2. ณ.พุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วย Covid -19 และสนับสนุนการแพทย์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน .
ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และลูกค้า คู่ค้า นำโดยคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล และ คุณดรุณีย์ ลีศิริกุล พร้อมทั้งตัวแทนพนักงานบริษัท . นำอาหารที่รังสรรค์เมนูชั้นเยี่ยม จากเชฟเทเบิ้ลอาหารญี่ปุ่น ,น้ำดื่ม ,น้ำสมุนไพร ,ขนม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่าน ที่เป็นด่านหน้า เป็นแนวหน้า ดูแลรักษาผู้ป่วย Covid -19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . ทั้งนี้ยังร่วมบริจาคเงินอีกจำนวน 111,111 บาท เพื่อสมทบเข้า " กองทุนวันศรีนครินทร์ " เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาพยาบาลอยู่ ณ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยครับ.
ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และลูกค้า คู่ค้า ซึ่งนำโดยคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล พร้อมทั้งตัวแทนพนักงาน นำอาหารที่รังสรรค์เมนู อาหารอิตาเลี่ยนรสเลิศ จากเชฟเทเบิ้ลชั้นนำ ,น้ำดื่ม ,น้ำสมุนไพร ,ขนม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่าน ที่เป็นด่านหน้า เป็นแนวหน้า ดูแลรักษาผู้ป่วย Covid -19 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน . ทั้งนี้ยังร่วมบริจาคเงินจำนวน 55,555 บาท สมทบเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ที่รักษาพยาบาลอยู่ ณ.โรงพยาบาลขอนแก่น .พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับตัวแทนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่นด้วยครับ.
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด นำทีมพนักงานร่วมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในยามที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากวิกฤติ Covid-19 เพื่อส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น “ ร่วมแบ่งปันโลหิต ช่วยต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ “ ณ. วันที่ 16 มิถุนายน 2564 .
ตัวแทนผู้บริหาร และฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทนมอบหนังสือรับรอง การผ่านการฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่ นักศึกษาระดับ ปวส.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพ) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/งานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 เพื่อเรียนรู้งานในสายงาน ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาเทคนิคการผลิต/งานเครื่องมือกล .ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564 . ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึก ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับคณะของนักศึกษาทั้งหมด.
ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ , เครื่องอุปโภค บริโภค ต่างๆ เพื่อสนับสนุน และส่งมอบให้กับกองหน้าที่ดูแลประชาชน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกๆท่านต่อไป.
ตัวแทนผู้บริหาร และฝ่ายบุคคล เป็นตัวแทนมอบรางวัลการออกแบบคู่มือการใช้งานเครื่องจักร ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2563 – 2564 เพื่อเรียนรู้งานในส่วนสายงาน ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564.
ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบหนังสือรับรอง ผ่านการฝึกงานสหกิจศึกษา จากสาขาวิชา โลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2563 – 2564 เพื่อเรียนรู้ในส่วนสายงาน ที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารคลังสินค้า และระบบการจัดการโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง 19 มีนาคม 2564 ในโอกาสนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับคณะของนักศึกษาทั้งหมด.
ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้เป็นตัวแทนต้อนรับคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 ณ.โรงงานแห่งใหม่ ต.บึงเนียม จ.ขอนแก่น .
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม ด้านแรงงาน ของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ / ๒ / ๒๕๖๔ ณ.โรงแรมเลอ แคนซัส อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้จัดงานศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า จ.ขอนแก่น 2563/2020. โดยได้นำคณะสิงโต และทีมงานมาส่งมอบโคมมงคล และมาเชิดสิงโต เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกคน. โดยคุณดรุณี วรเดชมงคล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ได้เป็นตัวแทนรับมอบ และให้การต้อนรับคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าทุกๆท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง. ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรดีๆให้แก่ทุกๆท่านรวมถึงครอบครัวตลอดจนบุคลากร ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีพระคุณ กัลยาณมิตร ผู้สนับสนุน ทุกๆคน ให้มีแต่สิ่งที่ดี สุขภาพแข็งแรง ค้าขายร่ำรวย ด้วยเทอญ สาธุ .
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมและรับฟังการบรรยายเรื่อง “ การบริหารงานแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ณ. ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น .
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับเกียรติจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ ชั้นปีที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า การนำเข้าส่งออก และเทคโนโลยีต่างๆ ในการบริหารการจัดการคลังสินค้าองค์รวม ในรายวิชาการจัดการการขนส่ง ที่้เกี่ยวเนื่องกับการบริหารโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนของนักศึกษาและนำไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจในอนาคต.
การบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจ การจัดการ กระบวนการผลิต และแนวคิด การเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี และผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณจักรกฤษณ์ ที่เป็นประธานในการบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจ การจัดการ กระบวนการผลิต และแนวคิด การเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี และผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาการจัดการวัสดุก่อสร้าง หลักสูตรการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1. นำโดย ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ที่นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงงาน โรงคอยล์ โรงเก็บเครื่องจักร โรงสลิท โรงผลิตพียูโฟม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
อาทิตย์ 3 พ.ย.2562 ( SUN. Nov.3,2019 ) ณ วัดพัฒนาราม บ.หนองวัดป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น . บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน โดยความเมตตาจิต ร่วมด้วยช่วยกันถวายเงิน ปัจจัย สิ่งของต่างๆ โดยได้มาจากทั้งส่วนบริษัทสยามเหล็กไทย บุคลากร ผู้สนับสนุน ลูกค้าผู้มีพระคุณ เพื่อนพี่น้อง กัลยาณมิตร ตลอดจนชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธา สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันมาทอดกฐินครั้งนี้ ขออานิสงค์ผลบุญที่ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ ให้ดลบันดาลความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพกายและใจ ความมั่งมีศรีสุข สงบสุข รุ่งเรือง ก้าวหน้า ความเป็นศิริมงคล แด่ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว มีเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงในเมตตาจิต ของสาธุชนทุกท่าน ด้วยเทอญ
ศ 1 พ.ย.2562( Nov. 1 st ,2019 )ขบวนแห่รอบค่ำฉลองงานสมโภชน์ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562.เริ่มแล้ว แห่เริ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นมายังศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ริมบึงแก่นนคร . แม้ฝนจะทั้งโปรยปรายถึงตกถล่มลงมา ก็มิอาจหยุดยั้งศรัทธา คณะกรรมการแต่ละปี สมาชิกสมาคม คณะชมรมต่างๆ ชาวขอนแก่น และผู้มาเยี่ยมเยือน เรียนเชิญ ชาวขอนแก่นและผู้มาเยี่ยมเยือน หรือ ผ่านเมืองขอนแก่น แวะเที่ยวชม ชิม ช็อบ ใช้ ในงานรวมถึงไหว้เจ้า เทพเซียนต่างๆ ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลมีทั้งแรงกายแรงใจที่ดีขึ้น . ร่วมด้วยช่วยกันรักษาสืบสานประเพณีอันดีงาม เทศกาลรื่นเริงเฉลิมฉลอง และมีประโยชน์ได้บุญ ทำบุญเพื่อเป็นสาธารณกุศลในด้านกิจกรรมชมรมและ สถานที่ต่างๆที่ขาดแคลนเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยการร่วมทำบุญ ประมูล เที่ยวงาน เลือกซื้อ จับจ่าย มาเที่ยวจับจ่ายใช้สอย อุดหนุนเจ้า พ่อค้าแม่ขายให้มีการรวมพลังศรัทธาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สาธุ
สยามเหล็กไทยร่วมด้วยช่วยกัน : ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมอบสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าห่ม เสื้อผ้าใหม่ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ โพดุล และ ยาจิกิ ขอเป็นกำลังใจ และคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน มีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันในยามลำบากและยามมีปัญหาจากภัยธรรมชาติ . ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลขอนแก่น @ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจะเป็นตัวกลางในการจัดการนำส่งมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัย ทั้งในท้องที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด รวมถึง อุบลราชธานี และพื้นที่อื่นๆด้วยเข่นกัน ตามการขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วน !
Joining to be apart to supply and help the victims of storms and floods . U never suffer alone . We will help each other always .
พบกับบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ในวารสาร "ใครเป็นใคร ในแวดวงอุตสาหกรรม " ฉบับปี 2562 วารสารเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านอุตสาหกรรม ได้แล้วทุกฉบับวันนี้... บริษัท สยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายและติดตั้งเครื่องรีดแผ่นหลังคา แผ่นพื้นเหล็ก เครื่องรีดแปโครงสร้าง เครื่องรีดขึ้นรูปโลหะและครอบต่างๆ เครื่องรีดพ่นฉนวน PE และ PU เครื่องจักร งานขึ้นรูปก่อสร้าง ม้วนเหล็กหลังคา coil ประตูเหล็กม้วน coils แปโครงสร้าง ทั้งแบบอลูซิงค์ Aluzinc ,สังกะสี และเคลือบสี GL GI PPGL PPGI Superdyma งานแผ่นcomposite Alucarbon งานโครงสร้างปูนและเหล็ก ทุกสีทุกรุ่นทุกแบบ สยามเหล็กไทยเท่านั้น งานดี ไม่มีสะดุด!!! CallCenter +66 83-1405544, +66 99-2055544 Website : www.siamthaisteel.co.th ,
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้บริหารและกิจกรรมสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่พนักงาน เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างดี
บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมสัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี ณ.อำเภอภูเรือ จ.เลย ระหว่างวันที่ 7-8/1/2562 ผู้บริหาร พาพนักงานไปสัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี 2561 พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงานมากมาย ทั้งกิจกรรมการแสดงของฝ่ายต่างๆ สนุกสนาน เต็มที่ รางวัลไม่อั้น อาหาร เครื่องดื่ม ไม่อั้น กินอิ่ม นอนอุ่น อาหาร เครื่องดื่มเต็มที พร้องรางวัลแลัของขวัญมากมาย เพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรของเราทุกคนเพื่อกลับมาให้บริการลูกค้าทุกท่าน ด้วยพลัง สมอง ที่สดชื่น แจ่มใส " สยามเหล็กไทยเท่านั้น งานดี ไม่มีสะดุด"
12 ม.ค.2562 บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบหมายให้คุณกิตติ คำแท่ง นำเงินไปมอบและสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็ก ของพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น และบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และบริษัทในเครือ ส่งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แก่ชุมชุนบ้านบะขาม จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเยาวชนในพื้นที่ชุมชนบ้านบะขาม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2019
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ในนาม บจก.สยาม แกรนท์ สตีล ได้เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 10.และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2. ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 15.15 น. ณ.ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10 ปีแห่งความมุ่งมั่นสู่อนาคตที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเพชรน้ำดี ประจำปี 2018 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพธุรกิจไทย
ประชุมสรุป ก้าวแรก โครงการร่วมมือ พัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ด้าน เครื่องจักรกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เคมี อุตสาหการ การผลิต เตรียมเดินหน้าโครงการ ก้าวสอง พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง รวมท่านกูรูคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมต่อยอดปรับปรุงพัฒนา เพื่อนวัตกรรมที่ดีขึ้นสู่ลูกค้า บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ทุกท่าน
เพื่อความสะอาด สะดวกรวดเร็วในการผลิตสินค้าคุณภาพต่อลูกค้าฝ่ายผลิต PU Foam ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day โรงงาน เพื่อทำให้พื้นที่การผลิต สะอาด สวยงาม มีระบบ ระเบียบเพื่อให้คุณลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า เราเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานการบริหาร จัดการที่ดี พร้อมเสมอ ที่จะให้บริการลูกค้าทุกๆท่าน #สยามเหล็กไทยเท่านั้นงานดีไม่มีสะดุด!!! Office. +66 43244550 Fax : +66 4333 7192 Call Center +66 83-1405544, +66 99-205554
พนักงานของบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้าร่วมอวยพรและแสดงมุทิตาจิต แด่คุณแม่ ดรุณี วรเดชมงคล กรรมการบริหาร บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และในโอกาสนี้ คุณแม่ดรุณี ได้ให้พรพนักงานทุกคน เดินทางปลอดภัย อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญทุกคน
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และบริษัทในเครือ ได้มีโอกาสตอบแทนลูกค้าVIP ผู้มีอุปการะคุณด้วยการจัดทริปท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย ร่วมชมฟุตบอลโลกนัดเปิดสนาม ท่องเที่ยวตามสถาณที่สวยงามต่างๆ ชื่นชมวัฒนธรรม และสัมผัสมิตรไมตรีของผู้คนชาวรัสเซีย
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และบริษัทในเครือ จากจังหวัดขอนแก่น ออก Mini Booth บูธขนาดย่อม ที่ เมืองทอง ธานี อาคารชาลแลนเจอร์ โซน ห้องจูปิเตอร์ และได้ให้การต้อนรับ ผช.รมต พาณิชย์ ผู้ใหญ่ในกระทรวง, ผอ. ธ.กรุงไทย ,ผอ .พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ และ ผู้ใหญ่ หลายท่านให้ความสนใจ ซักถาม เข้าเยี่ยมชมบูธ รวมทั้งลูกค้า และนักธุรกิจจากประเทศ สิงคโปร์ พม่ารวมถึงนักธุรกิจไทยสนใจมาถามไถ่กันตลอดงาน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ของเราครับ สยามเหล็กไทยเท่านั้น งานดี ไม่มีสะดุด!!!
27 พฤษภาคม 2561 : บริษัท สยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าออกบูธแสดงสินค้าในงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ซึ่งในงาน คุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณสุทธิลักษ์ สิมมาทัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณสมิทธ์ โลจรัส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณาจารย์คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.พร้อมภาคเอกชน ที่เดินทางมาจังหวัดขอนแก่นและได้ให้เกียรติร่วม ปาฐกถาเรื่อง “Khonkaen Smart City”
9 พย 2560 เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านทูต อัครทูต อุปทูต ณ สถานทูตไทย ในกรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. สวยงาม สงบ สง่า สะอาด สดชื่น สดใส. ขอบพระคุณสถานทูตไทยในลาว เจ้าหน้าที่ ทุกท่านต้อนรับอย่างอบอุ่น กันเอง และครื้นเครงแบบพี่น้องชาวไทย.
7 พย 2560 ร่วมด้วยช่วยกัน ! เยียวยาและช่วยเหลือทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ แก่ บุคลากรพนักงานสยามเหล็กไทยผู้ที่บ้านประสบภัยน้ำท่วมอย่างจัง ปีนี้ต้องสู้ช่วยกันทั้งข้างนอก ข้างในบริษัท เหนื่อยได้แต่อย่าท้อ ท้อได้ แต่อย่าถอย มีคนเดือดร้อนกว่าเราอีกมากมายในโลก จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ความไม่มีโรค ไม่มีทุกข์ คือ ลาภอันประเสริฐ !
24 พย 2560 สยามเหล็กไทย จัดทริบภายในประเทศดูงานและเยี่ยมชม เข้าร่วมฟังการ บรรยาย ที่ โรงงาน เอ็น เอส บลูสโคป ( ประเทศไทย ) นิคมมาบตาพุด จ ระยอง โดยเราเชิญ ชวนลูกค้า สยามเหล็กไทย มาร่วมหาความรู้ เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ . ได้รับเกียรติ ไว้วางใจ จากลูกค้า เราดูแลและบริการท่านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งโรงแรมที่พัก อาหาร รถอำนวย ความสะดวกอย่างดี การสังสรรค์ เพื่อตอบแทนพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เมตตา และให้ความไว้ จากลูกค้า เราดูแลและบริการท่านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งโรงแรมที่พัก อาหาร รถอำนวย ความสะดวกอย่างดี การสังสรรค์ เพื่อตอบแทนพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เมตตา และให้ความไว้ วางใจสยามเหล็กไทยตลอดมา
22 พย 2560 สยามเหล็กไทยจัดการประชุมอบรม เรื่อง PU Foam ในด้านความรู้ทั้งภาค ทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนพูดคุย การปรับปรุงพัฒนา สร้างความชำนาญ ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ระหว่าง พนักงาน ช่างเทคนิค โรงงานน้ำยา ลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ใช้ งาน เพื่อสิ่งที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ ตอบสนองตรงความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้ง ด้าน คุณภาพ ราคา การใช้งาน การทำงาน ความสวยงาม " เหล็กไทย เท่านั้น ! งานดี ไม่มีสะดุด ! "
20 พย 2560 งานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า จ. ขอนแก่น ประจำปี พศ. 2560 . (งาน งิ้ว )โดย บจ.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จ ขอนแก่น เป็น 1 ใน 40 ราย ที่ได้รับเลือกจากเจ้า โดยคนทรง ทำพิธีเลือกเสี่ยงทาย ถึง 3 ครั้ง ในการหาคณะกรรมการ ศาลเจ้า ปี พศ 2561. เป็นครั้งแรกของบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ที่ได้เป็น ซินเถ่านั้ง หารายได้ให้แก่ศาล เจ้าปึงเถ่ากงม่า จ. ขอนแก่น ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อนำรายได้มาใช้ปรับปรุง ดูแล พัฒนา รักษาบำรุง ศาลเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่เงินมูลนิธิ แต่ละปีนำไปช่วยเหลือสังคม เป็นสาธารณกุศลอื่นๆอีก มากมาย อาทิ เช่น บริจาคโรงเรียนที่ขาดแคลน กันดาร โรงพยาบาล ทำโรงทาน มูลนิธิอื่นๆที่ เดือดร้อน เป็นต้น
16 November 2017 Group Photos ! SIAMLEKTHAI customers @ VIP Trip Taiwan + Okinawa ( Japan ) Welcome to Okinawa , Japan! Miss Okinawa ( Latest year ) 2017 . Taking care and photos exclusively with SIAMLEKTHAI group @ Okinawa
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ( อบจ. ) นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ร่วมบรรเทานำสิ่งของแจกจ่ายแก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ ตัวแทนใน นาม 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ในการรับมอบข้าวสารและน้ำดื่มในการช่วยเหลือ ผู้ ประสบภัยน้ำท่วม ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ จาก บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรมจังหวัด ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทีมคณาจารย์และนักวิจัยชั้นแนวหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น Khonkaen University (KKU)นำโดย รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร Ph.D. หัวหน้าศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี และ ดร.ชยานนท์ วิเศษ Ph.D.ที่ปรึกษาเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและคุยแนวทางและโครงการร่วมมือการพัฒนา MOU ( R&D )เครื่องจักร งานระบบควบคุม ระบบไฟฟ้า เครื่องกล นวัตกรรมใหม่ ทั้งSoftware และ Hardware เพื่อพัฒนา และปรับปรุงให้เครื่องจักรสยามเหล็กไทย 4.0 AI machines and system control . Digital and AI technology จะถูกเริ่มนำมาใช้ ในระยะสั้น ( Short term ) 2018-2020 / ระยะกลาง ( Central term 2021-2025 ) / ระยะยาว (Longterm )2026-2030 / Longer term > 2030
ยินดีต้อนรับและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทีมคณาจารย์และนักวิจัยชั้นแนวหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น Khonkaen University (KKU)นำโดย รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร Ph.D. หัวหน้าศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี และ ดร.ชยานนท์ วิเศษ Ph.D.ที่ปรึกษาเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและคุยแนวทางและโครงการร่วมมือการพัฒนา MOU ( R&D )เครื่องจักร งานระบบควบคุม ระบบไฟฟ้า เครื่องกล นวัตกรรมใหม่ ทั้งSoftware และ Hardware เพื่อพัฒนา และปรับปรุงให้เครื่องจักรสยามเหล็กไทย 4.0 AI machines and system control . Digital and AI technology จะถูกเริ่มนำมาใช้ ในระยะสั้น ( Short term ) 2018-2020 / ระยะกลาง ( Central term 2021-2025 ) / ระยะยาว (Longterm )2026-2030 / Longer term > 2030
เหล็กไทย งานหนักไม่ถอย งานน้อยงานเบาไม่มองข้าม มีวินัย ประชุม สร้างความสามัคคีและความเข้าใจ ทำงานเป็นทีม ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์การทำงานให้สะอาด สดใส สว่างไสว ยินดีบริการทุกท่าน ทุกระดับ ด้วยความประทับใจให้มากที่สุด ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มุ่งมั่นจะพัฒนาทั้งตนเองและองค์กร ยกระดับคุณภาพ การทำงาน ผลงาน การบริการ ทั้งชีวิตส่วนตัวและส่วนรวม / Cleanings! Meetings ! Joinings ! Thinkings ! Understandings ! Doings ! Improving ! Developing ! For better quality of workings ,Products ,services and lives ! Unity Teamworks and Teamservices .@ SIAMLEKTHAI.
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลังคาเหล็กจิงโจ้ จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและ Roadshow จัดบูธกิจกรรมสินค้าและการบรรยาย เปิดตัวสินค้าใหม่และเทคโลโลยีใหม่ๆ , แคมเปญต่างๆตลอดจนพบปะสังสรรลูกค้า ตามจังหวัดสัญจรไปทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร จ นครราชสีมา จ นครสวรรค์ เป็นต้น
บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม พาลูกค้า VIP เครื่องจักร ม้วนเหล็กต่างๆประตูม้วน อลูคาร์บอนคอมโพสิต และอื่นๆ ท่องเที่ยว เยี่ยมชม เยี่ยมชมสถนที่สำคัญ สวยงาม และเยี่ยมชมดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก ณ Trip เซี่ยงไฮ้ อู๋สี หังโจว ซูโจว ประเทศจีน
บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม พาลูกค้าVIP เยี่ยมชมดูงานโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ และระดับโลก ที่ ประเทศญี่ปุ่น และท่องเที่ยว Trip Japan ( Tokyo Chiba Kyoto Kobe Osaka )
พิธีจับรางวัลมอบโชคให้แก่ลูกค้าผู้โชคดีที่ส่งคูปองมาร่วมชิงรางวัลจากทั่วประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ บจ เอ็น เอส บลูสโคปสตีล ( ประเทศไทย ) กรุงเทพมหานคร โดย บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ร่วมจับรางวัลมอบโชคแก่ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจเหล็กจากมณฑลเหอเป่ย หอการค้าขอนแก่น มาพบปะพูดคุยและ เยี่ยมชม กิจการโรงงานสยามเหล็กไทย
บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปาร์ตี้กาล่าดินเนอร์ร่วมกับ บอร์ดบริหารใหญ่Bluescope ( Australia )บริษัทแม่สำนักงานใหญ่ , บอร์ด NS Bluescope ( Thailand ) และรับรางวัลจาก ประธานบริหาร จากบลูสโคปออสเตรเลีย
บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม พาลูกค้าVIP ท่องเที่ยวญี่ปุ่นและเยี่ยมชม โรงงานเหล็กแผ่นม้วนใหญ่ระดับประเทศญี่ปุ่น Trip : Osaka Kyoto Chiba Tokyo
บริษัท สยามเหล็กไทย พาลูกค้า VIP ท่องเที่ยวและดูงานเยี่ยมชม Dongbu steel ( Print tech : Incheon works ) โรงงานเหล็กชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้และส่งเหล็กออกไปขายทั่วโลกที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้