วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึก ให้กับน้องๆนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อนเป็นระยะเวลา 2 เดือน จากสาขาวิชา เทคนิคการผลิต จากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น . ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 เพื่อเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในสายงาน ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิต และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กร เพื่อเตรียมตัวออกไปสู่โลกกว้าง สู่สังคมการทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ. ในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอำนวยพรให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา หน้าที่การงานในอนาคตและเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถจากการเรียน และฝึกปฏิบัติงานจริง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ในครั้งนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับคณะของนักศึกษาทั้งหมด.
ตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และน้องๆนักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วมร่วมกับ บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด บริจาคโลหิต เพื่อนำไปใช้ในยามที่โลหิตขาดแคลน เนื่องจากวิกฤต Covid-19 เพื่อส่งต่อโลหิตให้กับผู้ป่วยในจังหวัดขอนแก่น “ ร่วมแบ่งปันโลหิต ช่วยต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ “ ณ. วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 . ขอบุญกุศลในการร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ทุกๆท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุมศิริธนชัย ชั้น 2 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรม ฝ่ายวิชาการและข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุม ณ.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิก ร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2/2565 และผ่านระบบออนไลน์ และร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวปาณจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดขอนแก่น(ท่านใหม่) และสมาคมศิษย์เก่าเทคโนไทยเยอรมันขอนแก่น แสดงความยินดีกับ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ในวาระรับตำแหน่งใหม่ Credit:ภาพ,ข้อความ จากสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ.โรงงานของกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ( ถนนศรีจันทร์ ) คณะอาจารย์ที่ปรึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้เข้ามานิเทศนักศึกษาที่ได้เข้ามาฝึกงานภาคฤดูร้อนกับทางบริษัท ทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติ. โดยมีฝ่ายบุคคลได้ประชุมร่วมกับคณะอาจารย์ และน้องๆนักศึกษา เพื่อสอบถามและสรุปการเข้าฝึกปฏิบัติงาน ที่ได้ฝึกปฏิบัติที่โรงงานสยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม ( ถนนศรีจันทร์ ) พร้อมทั้งร่วมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสถานประกอบการของเรา และได้ชี้แนะน้องๆนักศึกษาในทุกๆด้าน เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆนักศึกษาในการออกไปสู่สังคมการทำงานในโอกาสสำเร็จการศึกษาต่อไป พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก.
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 .ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และฝ่ายทรัพยากรบุคคล นำน้ำดื่ม ,นมกล่อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต“แรงงานขอนแก่น รวมใจบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤต Covid 19” ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ.ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยในงานมีร้านค้ามาออกร้านจำหน่ายสินค้าของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และแสดงนิทรรศการด้านแรงงานต่างๆ
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.แดนวิชัย สายรักษา อาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเข้าร่วมประชุมหารือกับกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ในโครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนในด้านการวิจัย พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกันกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตามนโยบายส่งเสริมศักยภาพของสถานประกอบการ ให้เกิดการทำเทคโนโลยี นวัตกรรม ซอฟท์แวร์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อสร้างความยั่งยืน และเตรียมความพร้อมรับมือการแข่งขันในอนาคตอันใกล้. พร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก.
วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ตัวแทนคณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงาน ในกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้นำน้ำดื่ม ,เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ,ขนมขบเคี้ยว มอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองไหม จ.ขอนแก่น ในการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายช่วยดูแลประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาว รวมทั้งเป็นการสวัสดีปีใหม่ไทยประจำปี 2565 . ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในเทศกาลสงกรานต์ด้วยครับ.
ต้อนรับ Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ณ.โรงงานของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ( จ.ขอนแก่น ) ตำบลบึงเนียม ประธานบริหารกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และ คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ให้การต้อนรับ Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่นและคณะ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโรงงาน ,รวมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการผลิตหลังคาพียูโฟม พร้อมชมพื้นที่โรงงานโดยรอบ Mr. Chu Duc Dung กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่ากงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – เวียดนาม ซึ่งครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทยและเวียดนามต่างเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญในอาเซียนและเวทีโลก และจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ปัจจุบันไทยและเวียดนามมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะเมืองคู่มิตร เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งในด้านการศึกษา การเกษตร การค้าการลงทุน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ถือเป็นสะพานเชื่อมโยงการทางการค้าและเศรษฐกิจไทย – เวียดนามต่อไป ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรมจำกัด ที่ให้เกียรติมาต้อนรับ และพาชมโรงงาน ทั้งนี้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทได้มอบของเป็นที่ระลึก และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน.
วันที่ 30 มีนาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบหนังสือรับรอง ,ของที่ระลึก พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน,เลี้ยงส่งน้องๆนักศึกษา ที่ผ่านการฝึกงานสหกิจศึกษา จากสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเลย. ซึ่งเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 – 2565 ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565 เพื่อเรียนรู้ในส่วนสายงาน ที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารในสาขาวิศวกรรมการจัดการ และเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในองค์กร เพื่อเตรียมตัวออกไปสู่โลกกว้างสู่สังคมการทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ. ในโอกาสนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงอำนวยพรให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา หน้าที่การงานในอนาคตและเป็นคนดีของสังคม ประเทศชาติ พร้อมทั้งนำความรู้ ความสามารถจากการเรียน และฝึกปฏิบัติงานจริง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป ในครั้งนี้ได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับคณะของนักศึกษาทั้งหมด.
ขอยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น อย่างเป็นทางการ ในโอกาสที่ได้รับเลือกให้มาฝึกงานสหกิจศึกษา ทั้งภาคทฤษฏีและภาคฝึกปฏิบัติ. ฝ่ายบุคคลได้ทำการปฐมนิเทศน้องๆนักศึกษา เพื่อทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติพื้นฐานในการฝึกงานครับ.
วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ พร้อมกล่าวต้อนรับ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปีวาระ 2565 - 2567. โดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ,รองประธานสภาอุตสาหกรรมพร้อมคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ ประจำปีวาระ 2565 - 2567. ทั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดงานต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรม และรองประธานสภาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ทั้งได้ร่วมมอบหนังสือแต่งตั้งคณะทำงานของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ปีวาระ 2565-2567 . ในครั้งนี้ขอแสดงความยินดี กับคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ที่ได้รับเกียรติ จากประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาอุตสาหกรรมดูแลงานในส่วนวิชาการและข้อมูล ในวาระปี 2565 - 2567 พร้อมทั้งร่วมประชุมอย่างเป็นทางการในครั้งที่ 1. ตามหัวข้อและวาระการประชุมต่างๆ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และได้ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย.
ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 . ตัวแทนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เข้าพบ นายมนตรี มณีรัตน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งมอบกระเช้า และกล่าวต้อนรับเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น .
วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ตัวแทนผู้บริหาร,และตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ. ขอนแก่น เข้ามาพบเพื่อเยี่ยมเยือนสถานประกอบการประจำปี 2565 พร้อมทั้งได้มอบน้ำดื่ม”สยามเหล็กไทย” ให้กับเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น ไว้ใช้ในกิจกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรม จ. ขอนแก่น และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก.
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ Valentine Day ผู้บริหาร และตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย จำกัด ได้นำอาหารกลางวัน ขนม น้ำผลไม้ และอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็นสำหรับเด็กๆ ส่งมอบให้น้องๆ ณ. มูลนิธิบ้านลูกรัก อ.เมือง จ. ขอนแก่น เพื่อส่งมอบความรัก และความรู้สึกดีๆให้กับน้องๆ เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2565 ขอให้ทุกๆคนจงมีแต่ความรัก ความรู้สึกที่ดี ให้แก่กัน เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ดีครับ .
ตัวแทนผู้บริหารบริหาร และตัวแทนพนักงาน กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญประจำปีของโรงพยาบาลขอนแก่น 2. สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส (โคกสี) จ.ขอนแก่น. พร้อมทั้งถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลครับ
คณะอาจารย์ที่ปรึกษา จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . เข้ามาพบน้องๆนักศึกษา เพื่อนิเทศน์การปฏิบัติงานของนักศึกษาทั้ง 4 คน . ที่ได้ฝึกปฏิบัติงานที่โรงงานสยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม( บึงเนียม) พร้อมทั้งร่วมประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และรับฟังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากสถานประกอบการของเรา เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่น้องๆนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานต่อไป ณ.วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.โรงงานของกลุ่มบริษัทสยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ( ต.บึงเนียม)
5 4 3 2 1